FI | ENTietosuojaseloste

Jylhä Outdoors Oy / Tahko Safareiden tietosuojaseloste

Jylhä Outdoors Oy on sitoutunut kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja turvaamaan henkilötietosi. Käsittelemme rekisterinpitäjänä erityisesti asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät jo tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön, kuten nimi ja sähköposti. Jylhä Outdoors Oy käsittelee asiakkaisiinsa, mukaan lukien potentiaaliset asiakkaat, liittyvää henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Saatamme tehdä päivityksiä tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten aika ajoin Sinun kannattaa palata tähän tietosuojaselosteeseen.

Rekisterinpitäjä
Jylhä Outdoors Oy
Y-tunnus: 3164067-6
Yhteystiedot: Nipasentie 2, 73310 Tahkovuori
Sähköposti: sales@tahkosafarit.fi
www.tahkosafarit.fi
Yhteyshenkilö: Jarno Nousiainen
sales@tahkosafarit.fi
Rekisterin nimi: Jylhä Outdoors Oy:n/ Tahko Safareiden asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteröidyt
Kotisivujen, online-palvelun, yhteistyökumppaneiden, sopimusten, yritysten verkkosivujen sekä puhelin- ja sähköpostimyynnin kautta saadut asiakaskontaktit.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Markkinointi ja asiakasviestintä
Jylhä Outdoors Oy toteuttaa digitaalista markkinointia, sähköpostimarkkinointia sekä kohdennettuja markkinointisisältöjä ja sosiaalisen median mainontaa potentiaalisille ja nykyisille asiakkailleen. Etsimme myös uusia mahdollisia asiakkaita yrityksemme palveluiden käyttäjiksi, joten yritysten yhteyshenkilötietoja käsitellään lisäksi markkinointi- ja viestintätarkoituksiin sekä markkinointiin liittyvien viestien ja sisältöjen kohdentamiseen. Markkinointi saattaa perustua automaattisen päätöksentekoon ja muodostettuihin asiakasprofiileihin sosiaalisen median mainoskampanjoissa, hakukonemarkkinoinnissa ja verkkosivustomme sisällöissä.Henkilöllä on koska tahansa oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi. Osittain suoramarkkinointi perustuu myös suostumukseen (uutiskirjeiden tilaaminen). Käytämme näitä tietoja lähettämällä sinulle tietoja palveluistamme ja tuotteistamme ja muista tuotteistamme, joista saatat olla kiinnostunut. Jos et enää halua vastaanottaa uutiskirjeitä tai suoria viestejä, voit peruuttaa tilauksen napsauttamalla uutiskirjeen ja / tai mainoksen peruutus-linkkiä tai kirjoittamalla osoitteeseen sales@tahkosafarit.fi

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka syntyy, kun rekisteröity lataa, lähettää tiedustelun, varauspyynnön tai yhteydenottopyynnön ja/tai muutoin käyttää rekisterinpitäjän tuotetta tai palvelua, tekees sopimuksen palvelun tai laitteen käytöstä, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Asiakkuudet, potentiaaliset asiakkaat ja sopimusten hoito
Asiakassuhteen perustaminen, hoito ja ylläpito kerryttää meille tietoa. Keräämme asiakkaisiimme ja potentiaalisiin asiakkaisiin liittyviä henkilötietoja henkilöiltä itseltään. Uusien potentiaalisten asiakkaiden osalta keräämme myös ns. prospektitietoja lähinnä yritysten verkkosivuilta. Potentiaalisten asiakkaiden osalta merkittävä lähde henkilötiedoille on kotisivumme ja sillä olevat lomakkeet ja toiminnot. Keräämme tietoa myös verkkosivustomme käyttöön liittyen Google Analytics -palvelun avulla. Asiakassuhteen aikana syntyy ja kerätään myös tietoa asiakasyrityksiin/asiakkaisiin liittyen. Potentiaalisia asiakkaita koskevia tietoja saatetaan saada myös yhteistyökumppaneiltamme.

Tämän mukaisesti henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän välittämien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, myyntiin, sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse. Rekisterinpitäjänä myös luovutamme tietoja luottamuksellisesti yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja sopimuksemme nojalla. Yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla luottamuksellisesti ja vain niiden tarkoitusten edistämiseksi, joita on tässä tietosuojaselosteessa mainittu. Annamme tietoja yhteistyökumppaneille täyttääksemme velvoitteet sinua kohtaan, jotta voimme tarjota sinulle varaamasi palvelurkrin.Tietojen antaminen yhteistyössä ohjelmaa toteuttaville takaa palvelujen laadun, turvallisuuden ja toimivuuden. Tietoja voidaan luovuttaa alihankkijalle/yhteistyökumppanille myös sovitusti laskutusta varten. Rekisterinpitäjän palveluiden tarjoaminen asiakkaille ja asiakkaan varausten hoitaminen (esimerkiksi varausvahvistuksen ja laskujen välittäminen asiakkaalle sähköpostilla tai verkkopankkimaksuna, maksujen valvonta ja perintä) on myös henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Seuraavien henkilöryhmien tietoja voidaan käsitellä:
Rekisterinpitäjän asiakkaan tai asiakkaana olleen yrityksen tai työnantajayhteisön yhteyshenkilöt ja kuluttajat tai markkinointiluvan antaneet.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista (esim. tiedot aiemmin tehdyistä ja tulevista varauksista)ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, asiakkaan maksutapatiedot (mm. maksuviitetiedot) sekä laskutustiedot, lainsäädännön mukaiset suoramainonnan kieltotiedot (uutiskirjeen postituslistalta poistuminen), asiakaspalaute -tiedot (palaute rekisterinpitäjän välittämistä palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot) Nettisivujen kautta/sähköpostilla saatu palaute. Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. asiakkaan ilmoittama liikuntarajoite tai erikoisruokavalio), jotka ovat tarpeellisia hänen varaamansa palvelun toteuttamiseksi.

Laitteiden, kuten moottorikelkkojen vuokraamiseksi eli sopimuksen täytäntöön laittamiseksi paikan päällä toimipisteessämme vuokraajalla tulee olla virallinen henkilöllisyystodistus ja Luotto-/ Pankkikortti tai käteistä, jolla otetaan esim. kelkan omavastuu 800€ vuokrauksen ajaksi vakuudeksi sopimusajaksi (vuokrausaika). Sopimuksen (vuokrauksen) päätyttyä sopimus liitteineen hävitetään välittömästi (silppuri). Jylhä Outdoors Oy sitoutuu huolehtimaan näistä tiedoista vuokrauksen ajan niin, että tiedot ovat turvassa.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen sales@tahkosafarit.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa (esim. avoin lasku tms.) Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (Jarno Nousiainen / sales@tahkosafarit.fi) Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä aina kirjallisesti.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itsensä antamat tiedot www.tahkosafarit.fi -sivuston kautta: uutiskirjeen tilaus, tiedustelu-, varaus- tai tarjouspyyntö, palvelun käyttö, osallistuminen muutoin www.sivulla toteutettuun tietoja edellyttävään toimintoon. Henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen myynti- tai asiakaspalvelutilanteessa puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla. Tämän lisäksi tietoja voidaan kerätä yritysasiakkaiden osalta yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Kävijäseurannan tuottama data ja verkkomainosten seurantatiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niistä on sovittu asiakkaan kanssa. Pyydettäessä asiakastietoja luovutetaan lain määräämille viranomaisille. Olemme varmistaneet, että kaikki yhteistyökumppanimme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, koska se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme ovat esimerkiksi Tahkolla ravintolapalveluita tuottavat kumppanimme, joiden palvelut ovat osana ohjelmiamme.Näissä tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen, perintäpalvelujen ja analytiikkapalvelujen tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme. Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Emme siirrä tietoja ETA-alueen ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Jylhä Outdoors Oy ylläpitää kerättyjä tietoja viiden vuoden ajan, kuitenkin niin kauan kuin Suomen lainsäädännössä edellytetään, minkä jälkeen henkilötiedot poistetaan. Asiakassuhteessa käsitellään vain tietyn käyttötarkoituksen kannalta välttämättömiä tietoja. Teemme säännöllisiä tarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi.
Uutiskirjeen postituslistalta rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekisterin suojausperiaatteet

Tietojärjestelmässä sijaitsevaan rekisteriin on käyttöoikeus vain Jylhä Outdoors Oy:n yrittäjällä ja työntekijöillä sekä järjestelmäntoimittajalla. Järjestelmätoimittajalla, TahkoExperience Oy:llä, on käyttöoikeus vain niihin asiakastietoihin, jotka kohdistuvat heidän omiin palveluihin ja tuotteisiin. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden tai kumppanien toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä ja yhteistyökumppaneitamme, joille tietoja tarvitaan antaa palvelun totetuttamiseksi asiakkaalle. Muuten tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Manuaalista aineistoa ei ole lukuunottamata laitevuokrauksiin liittyviä sopimuksia. Henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattu. Jylhä Outdoors Oy:n varausjärjestelmään tunnistauminen tarvitsee aina käyttäjän henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Tarkastusoikeus, kielto-oikeus ja oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja/tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa eli “oikeus tulla unohdetuksi”. Poikkeuksena Jylhä Outdoors Oy:ä sitovat velvoitteet, esimerkiksi kirjanpitolaki. Yllä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Jylhä Outdoors Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun kirjallinen pyyntö on saapunut Jylhä Outdoors Oy:lle.
Evästeet
Käytämme kolmansien osapuolien tarjoamia seurantajärjestelmiä (esim. Google Analytics, Google Adwords), jotka käyttävät evästeitä.Seurantajärjestelmien avulla pyrimme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustolla kävijälle.

Adventures & Experiences

Vuodesta 1992

Yrityksen historia alkaa jo vuonna 1992, jolloin Ako Turunen aloitti kelkanvuokrauksen Tahkovuorella. Siitä tähän hetkeen mahtuu matkan varrelle satoja kelkkoja ja tuhansia kilometrejä, sekä paljon henkilökuntaa.

Olemme erikoistuneet ohjelmapalveluihin ja päätuotteemme löydät tältä sivulta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme laadukkaaseen palveluun ja asiakkaiden tinkimättömään turvallisuuteen.

2017 toimme sähköavusteiset e-Fatbiket Tahkon tarjontaan ensimmäisenä ohjelmapalveluyrityksenä, tuoden Tahkolle ohjatut retket ja aloittamalla vuokraustoiminan. 2019 olemme siirtyneet pois mönkijöistä e-Fatbike-pyöriin. Retket ja vuokraus järjestyvät laajalti myös Kuopioon ja lähialueille.Tuotteitamme

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Tahkosafarit Oy

Nipasentie 2, 73310 Tahkovuori
Sijainti: N63o 15.356’ E 028o 02.130’
0400 202 303
sales@tahkosafarit.fi